Node image

Betrekken en informeren ouders

 

Zakelijke ouderavond

Ieder jaar houden we een zakelijke ouderavond. Het doel van deze avond is de ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de M.R. en O.R. Op deze avond legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid. Tevens vinden er verkiezingen plaats voor nieuwe ouders in de medezeggenschapsraad en/of de ouderraad. Aansluitend wordt eventueel een thema gekozen.

 

Dit jaar vindt de zakelijke ouderavond plaats op 21 november 2017 om 19.30 uur.

 

Informatieavond

Op deze avond willen we ouders informeren over de werkwijzen en verwachtingen voor het komend schooljaar. U kunt vragen stellen aan de leerkracht over de gang van zaken op school en in de klas.

 

Rapport en 10-minutengesprek

De groepen 1 tot en met 8 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis (november, maart, juni). U wordt uitgenodigd voor een 10-minutengesprek in november en maart. Het rapport voor de zomervakantie wordt alleen besproken als dit door de leerkracht of de ouders noodzakelijk wordt geacht. Wanneer nodig worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Heeft u zelf behoefte aan een gesprek? Na schooltijd kunt u een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht.

 

Feestelijke ouderavond

Samen met de kinderen uit de hoogste groepen organiseert het team aan het einde van het schooljaar een feestelijke ouderavond voor alle ouders en kinderen van de school. Op deze avond nemen we afscheid van het schooljaar en van groep 8. Een gezellige en informele avond.

 

Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt de nieuwsbrief. We proberen deze (zoveel mogelijk) de eerste maandag van de maand naar u te mailen. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst. Als u een geprinte versie wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan de directie.

 

Websites 

www.fiepkocoolman.nl,

www.spijk.net

Facebook o.b.s. Fiepko Coolman

Via onze website, facebook en spijk.net laten we zien welke activiteiten we naast het lesprogramma allemaal doen. 

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school