Node image

MR & OR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit personeelsleden en ouders. Leden van de MR praten en beslissen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Ook hebben we een ouderraad (OR). De OR adviseert de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het team bij allerlei activiteiten voor de kinderen.

 

MR-leden

In de MR zitten namens de ouders:
• Agnita Noot (voorzitter)
• Channa v. Bolhuis (lid)
• Linda Heuker (lid)

In de MR zitten namens het personeel:
• Janine Visscher (secretaris)
• Lianne Veenhuis (lid)
• Brenda Geertsema (lid)

De directeur, Hilde Kruijskamp, is adviserend lid.


OR-leden

In de OR zitten:

  • Kelly Bos
  • Rianne Kappen

Juf Lida is aanspreekpunt namens het team. 

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school