Node image

Geschiedenis

 

In Spijk hebben drie lagere scholen gestaan, waarvan er nog twee resteren. De openbare lagere school was de eerste school in Spijk. Deze school stond aan ’t Loug. De school kreeg in 1838 de classificatie “hoogste klasse”, wat betekende dat er in Spijk kwalitatief goed onderwijs werd geboden. In 1889 verhuisde de school naar het gebouw ernaast, omdat de school niet meer voldeed aan de eisen. In 1879 werd aan het Schoolpad de gereformeerde school gesticht en in 1905 kwam er een hervormde school aan de Ubbenasingel.

25 maart 1929 was een historische dag voor het openbaar onderwijs in Spijk. Een aantal voorstanders van het openbaar onderwijs vergaderde over de oprichting van een eigen schoolvereniging. Deze vereniging moest de belangen van het plaatselijk openbaar onderwijs behartigen. Landelijk gezien was Spijk de eerste plaats waar dit gebeurde. De stap werd min of meer uit nood genomen, omdat het voortbestaan van de school - en daarmee van het openbaar onderwijs - op het spel stond. Tussen de openbare en de hervormde school (met de meeste leerlingen) bestond een onderlinge naijver, een soort “schoolstrijd” in het klein. Hetzelfde gold voor de hervormde school en de gereformeerde school. Op 30 maart 1929 was de schoolvereniging een feit. Fiepko Coolman maakte deel uit van de schoolvereniging. De school telde toen 26 leerlingen.

In 1934 werd de openbare basisschool in Bierum opgeheven. Daardoor kwamen er meer leerlingen naar de openbare lagere school in Spijk. Het leerlingenaantal liep op tot 60. Tot 1942 bleef dit aantal stabiel. Na de oorlogsjaren daalde het leerlingenaantal. De schoolvereniging zorgde ervoor dat de school een extra leerkracht kon aanstellen, gefinancierd uit eigen middelen. Het leerlingenaantal bleef zorgwekkend. Men kreeg geen schoolhoofd voor langere tijd, ook omdat er geen woning beschikbaar was. Fiepko Coolman zorgde ervoor dat de statuten van de schoolvereniging werden aangepast. Hoofdweg Zuid 23 werd geschikt bevonden als woning voor de hoofdmeester.

 

Fiepko Coolman was wethouder van de gemeente Bierum. In deze functie en als voorzitter van de Vereniging voor Volksonderwijs heeft hij veel voor het openbaar onderwijs in Spijk betekend. Toen na de verbouwing de school op 8 mei 1959 werd heropend, kreeg de school een nieuwe naam: Fiepko Coolman. Een eerbetoon aan Fiepko Coolman, die in 1957 overleed.

Door de wet op het basisonderwijs moest het kleuteronderwijs en lager onderwijs samengevoegd worden. De school aan ’t Loug kon niet meer worden verbouwd. Er werd uitgekeken naar een andere locatie. De nieuwe school aan de Mevr. Evers Dijkhuizenlaan 55 is op 7 oktober 1981 klaar.

Uit het boek 'De school aan ’t Loug in Spijk'.

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school