Node image

Groep 1&2

 

Thematisch werken

De groepen 1 en 2 werken thematisch. De thema's waar we over werken worden gekozen vanuit de belangstelling van de leerling en vanuit de methodes. We gebruiken een thematafel in de klas. Hierop staan attributen van school en thuis die onder andere de woordenschat op taal- en rekengebied ontwikkelen. De knutselactiviteiten en de wisselhoek sluiten ook aan op het thema. We werken vanuit de belangstelling van het kind. De methode Schatkist dient als leidraad voor ons onderwijs. Dit is een methode waarmee je aan de brede ontwikkeling van kleuters werkt. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling, en van wereldoriëntatie tot rekenen.

 

Taal en rekenen

Elke 1 tot 2 weken krijgen de kinderen - volgens de methode 'Fonemisch Bewustzijn' voor kleuters - een nieuwe letter aangeboden. Met het letterkoffertje, spelletjes en werkbladen oefenen we de letters op een speelse kindeigen manier. Aan het eind van groep 2 herkennen en benoemen de meeste kleuters 20 letters. Voor het schrijfonderwijs - motorische ontwikkeling voor kleuters – gebruiken we de methode 'Zwart op Wit'. Deze wordt door de hele school gebruikt. De cijfermuur zetten we in voor rekenen. Met behulp van allerlei spelletjes en werkbladen herkennen en benoemen de kleuters de cijfers tot en met 20.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe ga je met elkaar om? Wat en hoe voel je je? Wat doe je als je boos of verdrietig bent? Aan het begin van het schooljaar vertelt elke leerling met behulp van de ik-koffer wat hij/zij leuk vindt. Deze leerling staat de hele dag centraal. Zo leer je elkaar goed kennen. Met de hele klas overleggen we wat een leuke klas, leuke leerlingen, leuke juf en een leuke beloning is. Daarna stellen we de klassenregels op. Hieraan is ons beloningssysteem met smileys gekoppeld. 

 

Zelfstandig werken

We stimuleren de kinderen om zelfstandig te werken en zelf oplossingen te bedenken. Ook stimuleren we samenwerken. Vanaf de onderbouw wordt een start gemaakt met 'uitgestelde aandacht' en leren we de kinderen om de verplichte werkjes in te plannen in de week. Op een speelse manier leren ze om het gemaakte werk af te tekenen in hun boekje (voorloper weektaak). Vanaf april gaat groep 2 's morgens niet meer van het keuzebord kiezen, maar werken ze uit hun 'zelfstandig werken map' aan allerlei opdrachten.

 

Gymnastiek

Elke dag gaan we gymen of vrij buiten spelen. Zo geven we veel gelegenheid om zelf ontdekkend bezig te zijn.

 

Resultaten

We werken op het niveau van het kind. De ontwikkeling van de leerling houden we bij in het observatie- en registratiesysteem Dorr en bespreken we tijdens de oudergesprekken. Alle ouders ontvangen een overzicht van de leer- en ontwikkelingslijnen van dit systeem, zodat ze weten wat er gevraagd wordt op school. De leerkracht vult drie keer per jaar een portfolio in.

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school