Node image

Groep 3&4

 

Regels in de klas

Wij vinden het heel belangrijk om in de klas naast het schoolwerk ook aandacht te besteden aan het sociale aspect. Aan het begin van het schooljaar hebben we samen met de leerlingen van groep 3 en 4 klassenregels opgesteld. Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in de klas, afgebeeld op een foto. Iedere week stellen we een van de regels centraal. Deze regel krijgt dan extra aandacht. Aan het eind van ieder dagdeel gaan we samen met de kinderen evalueren. Wanneer de week goed verlopen is, volgt aan het eind van de week een beloning.  Deze beloning wordt door de leerlingen zelf bedacht.

Leren lezen

In groep 3 leren de kinderen aanvankelijk lezen via de methode Veilig Leren Lezen. Aan de hand van kernwoorden worden de letters aangeboden. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Iedere kern neemt ongeveer 3 weken in beslag. De kern sluiten we af met een toets. Deze toetsing is gericht op tempolezen en klankherkenning. Voortgezet technisch lezen gaat verder waar het aanvankelijk leren lezen in groep 3 ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. De teksten bestaan niet langer alleen uit verzonnen verhaaltjes. Er komen ook informatieve teksten bij. We gebruiken hiervoor de methode Estafette. Deze methode gebruikt verschillende teksten met onderwerpen en verhalen die dicht bij de leefwereld van de kinderen staan. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met teksten uit kranten, tv-gidsen en tijdschriften. Zo ontdekken de leerlingen het belang van lezen in de samenleving. De voortgang toetsen we met behulp van de AVI-toets en DMT-toets.

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken houdt in dat de kinderen gedurende enige tijd zonder hulp van de leraar werken. Als de kinderen klaar zijn met hun basiswerk, mogen ze extra werk doen. Dit kunnen de kinderen vinden in hun eigen bakje met extra werk, achter in de klas. De kinderen van groep 4 tekenen dit extra werk af op hun weektaak. Aan het begin van de week krijgen zij uitleg van het extra werk. Zij hebben de taak om dit werk zo te plannen, dat het aan het einde van de week af is. In de klas werken we met uitgestelde aandacht. Omdat er sprake is van een combinatiegroep, is het onmogelijk alle leerlingen meteen te kunnen helpen. Als we instructie geven aan de ene groep (herkenbaar aan de groene stip voor in de klas), werkt de andere groep zelfstandig (herkenbaar aan de rode stip voor in de klas). Als de leerkracht niet meteen om hulp gevraagd kan worden, leren de leerlingen verder te gaan met werk wat wel zelfstandig gemaakt kan worden of met het extra werk. Na de instructie maakt de leerkracht een vragenronde door de klas.

 

Digitaal werken

In de klas maken we veel gebruik van het digitale schoolbord. Het digitale schoolbord is een ideaal hulpmiddel ter ondersteuning van de lessen in de klas. Zo kunnen we bijvoorbeeld de rekenlessen uit het rekenboek digitaal laten zien. Verder zetten we veel digitale hulpmiddelen in, zoals klokken, rekenrekjes, kralenkettingen, letters en woordenflitsen. Wereldoriënterende vakken worden visueel ondersteund met film- en videofragmenten. Achter in de klas staan 2 leerlingcomputers. Deze worden dagelijks ingezet, voornamelijk om de aangeboden leerstof in de klas extra te oefenen. Zo oefenen de leerlingen van groep 3 dagelijks met de leerlingmodule van de methode Veilig Leren Lezen. De leerlingen van groep 4 oefenen de spellingwoorden via de website ‘Bloon’. Natuurlijk zetten we de computer ook in om de leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld.

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school