Node image

Groep 5&6

 

Nieuwe vakken

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst geschiedenis, aardrijkskunde en topografie. Topografie richt zich in deze groep vooral op beginnend kaartlezen, het gebruik van de atlas, lezen van legenda‚Äôs en het globaal leren kennen van Nederland. In groep 6 komen alle provincies aan bod. Van iedere provincie worden de belangrijke plaatsen geleerd. Technisch lezen komt dagelijks aan bod. Dit vinden we erg belangrijk. 

 

Zelfstandig werken

We leggen veel nadruk op het zelfstandig leren werken. Na de instructie gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Als ze een vraag hebben, kunnen ze dit aangeven met behulp van een blokje op hun tafel. Wanneer de kinderen de basisstof af hebben, kunnen ze verder gaan met de weektaak. Dit is extra werk. Op de weektaak wordt ook afgetekend wat ze af hebben. Daarnaast staat in de klas een kieskast met werkjes en spelletjes van alle vakgebieden. Kinderen kunnen hiermee zowel zelfstandig als gezamenlijk aan de slag.

 

Huiswerk, spreekbeurt en boekbespreking

In groep 5 en 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Denk aan topografie, aardrijkskunde, geschiedenis, tafels en dictee. Na de herfstvakantie houden alle leerlingen een spreekbeurt en een boekbespreking. 

Werken op de computer

In de klas werken de kinderen om de beurt op de computer. Zo leren ze belangrijke computervaardigheden. Ook oefenen en maken ze extra werk, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal. In onze klas hangt een prachtig digitaal schoolbord. Deze gebruiken we dagelijks voor bijvoorbeeld het geven van uitleg.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht en de leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor een gezellige en rustige leeromgeving. Want op deze manier krijgt iedereen de kans zijn of haar werk zo goed mogelijk te doen. 

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school